МЗ УШЋЕ
Адреса: Ушће, Доњи крај бр. 2, 11 509 Скела
Телефон: 011/8771-888
Радно време: по потреби
Виши референт за административно техничке послове МЗ Ушће: Мирко Радушки, тел. 064/8322-656

Председник привременог Савета МЗ: Миладин Аничић 069/409-82-83, 064/8322-983
заменик: Мирко Црвенковић