МЗ БАРИЧ
Адреса: Обреновачки пут бр. 150, 11 504 Барич
Телефон: 011/8701-815
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Барич: Горан Мушкатировић, тел. 064/8322-671

Председник привременог Савета МЗ: Бранко Мрђа 0648322-695
заменик: Марко Миленковић 069/409-38-30