МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ
тел.
011/8726402                                                                                                    е-маил:  milos.stanojevic@obrenovac.org.rs

Рођен 4.2.1986. године у Београду. Основну школу завршио у Баричу, а 2005. године завршио је средњу Медицинску школу Звездара, смер санитарно-еколошки техничар. Дипломирао је на Високој медицинској школи струковних студија у Београду, 2012. године, где је стекао звање санитарно еколошки инжењер. Мастер студије завршио је на Академији стрковних студија западна Србија, где је 2023. године стекао звање струковни мастер инжењер заштите на раду. По завршетку студија, радио је 3 године у Градском заводу за јавно здравље Београд. Запослен је у ПД Про Тент, а у периоду од 2015. до 2016. године био је председник Савета месне заједнице Барич. За члана Већа општине Обреновац именован је у мандатном периоду 2016-2020. године. Функцију заменика председника општине Обреновац обављао од 2020. до 2022. године. Именован је за председника општине Обреновац 2022. године.
Ожењен, отац једног детета.