Председник Градске општине Обреновац
Мирослав Чучковић
тел.
011/ 8726 402
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  miroslav.cuckovic@obrenovac.org.rs

Рођен 28.02.1979. године у Београду. Основну и средњу техничку школу завршио у Обреновцу, а Електротехнички факултет, смер Елекроенергетски системи, у Београду. Од 2005. до 2008. радио у компанији “Колубара универзал”, а онда био изабран за члана Већа града Београда (2008-2012).
Од 2005. до 2008. био одборник у Скупштини града Београда, члан НО ЈКП “Инфостан” (2006-2007) и члан УО ЈАТ-а (2007-2008).
Ожењен, отац троје деце. Говори енглески језик.