Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Обреновац
Адреса: Александра Аце Симовића бр. 2
11500 Обреновац

МАТИЧНИ БРОЈ: 20190655
ПИБ:  104614161
телефон: 011/8724-884
www.parkingobrenovac.rs

ЈКП „Паркинг сервис“ је најмлађе комунално предузеће у Oбреновцу. Својом одлуком бр. VI-13 бр. 020-30  основала га је Скупштина Градске општине Обреновац 05.05.2006. године поверавајући му на управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта на територији Градске општине Обреновац, али је предузеће започело са радом тек 17.02.2007. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 131989/2006 од 21.08.2006. године са седиштем у Обреновцу. Решењем Агенције за привредне регистре БД 87319/2017 од 19.10.2017. године је извршена промена адресе седишта предузећа у Војводе Мишића 192, у просторије које су нам уступљене од стране оснивача као трајно решење.

Предузеће тренутно врши контролу и наплату паркирања на  укупно 1.360 паркинг места, од чега је у првој зони 216 паркинг места,  у другој зони 982 паркинг места. У овај број нису урачуната паркинг места на посебном паркинг простору са наплатном рампом у улици Вука Караџића, „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА“ са 120 паркинг места, као и паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду има укупно 42 места.

 • Основна делатност предузећа је  5221 – услужне  делатности  у копненом саобраћају
  Делатност предузећа је:
 • Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за паркирање моторних возила  (јавна паркиралишта и јавне гараже) и други послови везани за паркиралишта за моторна возила;
 • Наплата накнаде за коришћење паркинг простора;
 • Уклањање – одношење и чување непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине;
 • Уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама;
 • Унапређење и развој мирујућег друмског саобраћаја на територији градске општине Обреновац;
 • Пружање услуга шлеп службе;
 • Друге послове и пратеће активности које се односе на рад јавних паркиралишта и јавних гаража;
 • Уређивање и обележавање паркиралишта;
 • Чишћења паркинга за време зимских падавина.

 

Директор предузећа је Игор Вујичић.