Дом здравља Обреновац
Адреса: Војводе Мишића 231
тел. 011/3534-902 ,011/8721-008
факс: 011/8721-008
веб сајт: www.domzdravljaobrenovac.com

Директор:
др Милош Пековић, тел/факс: 011/8721-008

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација.

Дом здравља Обреновац, као институција примарног нивоа здравствене заштите пружа услуге корисницима здраваствене заштите на територији ГО Обреновац, која је разуђена, са 29 насељених места, обављајући процес рада у централном објекту ДЗ у градском делу општине и у 13 истурених објеката, од којих су седам здравствене станице и шест здравствене амбуланте.
Број здравствених јединица у саставу Дома здравља Обреновац је 16.

Главна сестра 011/3534-917

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 011/3534-011, 011/3534-015

Служба за кућно лечење 011/3534-957

Служба за хитну медицинску помоћ 011/3534-981, 011-194, 011/7721-124, 011/7720-140

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 011/3534-925
Школски и предшколски диспанзер 011/3534-924
Поливалентно-патронажна служба 011/3534-971

Служба за здравствену заштиту жена 011/3534-972

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 011/3534-979

Лекарски прегледи радника, возача: 011/3534-966, 011/3534-965

Консултативно-специјалистичке службе 011/3534-947
Интернистичка служба 011/3534-945
Неуропсихијатријска служба 011/3534-954
Офталмолошка служба 011/3534-949
Оториноларинголошка служба 011/3534-940
Служба физикалне медицине: 011/3534-956

Епидемиолошка служба 011/3534-9953, 011/3534-952

Служба социјалне медицине, Превентивни центар 011/3534-947

Дијагностичка служба 011/3534 960/факс
Лабораторија 011/3534-960
Рендген кабинет 011/3534-960, 011/3534-961
Кабинет за ултразвучну дијагностику 011/3534-963

Кабинет за мамографију 011/3534-961

Служба за хемодијализу, Војводе Мишића 221, тел/факс 011/8723-560

 

  • Одсек интерне медицине (064/8200962)
  • Одсек за ментално здравље – Психијатрија (064/8200980)
  • Одсек дерматологије (064/8200934)
  • Одсек опште хирургије (064/8200934)

налазе се у новом Специјалистичко дијагностичком центру на адреси Милоша Обреновића 189а, тел. 011/6550-060.

Здравствене станице:
Стублине бб, 011/8791-259
Грабовац бб, 011/8760-011
Дражевац бб, 011/8780-103
Кртинска, Младост бб 011/8773-755
Ушће, Дуго поље 1 011/8722-106
Скела, Шабачки пут бб, 011/8770-111
Звечка, Д. Вуковића Корчагина бб, 011/8765-435
Забрежје, Радничка 1, 011/8755-145
Мала Моштаница, 011/8750-527

Дрен 011/8774-934

Амбуланта за школску и предшколску децу Барич
Баричка река бб, 011/8701-677

Зубне амбуланте:
ОШ “Јован Јовановић Змај”, Цара Лазара 1, 011/8723-640
Гимназија “Обреновац”, М. Обреновића 90, 011/8721-202
ТЦ “Буда Давидовић”, М. Манића 14, 011/8721-178
ОШ “Посавски партизани”, Посавских партизана 2, 011/8721-131
“Прва обреновачка основна школа”, 011/8721-289

Здравствена станица ТЕ “Никола Тесла А”
Уровци, Богољуба Урошевића бб, 011/2054-500, 011/8726-989
Амбуланта опште медицине
Одељење функционалне дијагностике 011/8726-989
Зубна амбуланта, Уровци бб, 011/2054-500

Здравствена станица ТЕ “Никола Тесла Б”
Ушће бб, 011/8111-873
Амбуланта опште медицине
Зубна амбуланта 011/8111-873

Радно време:
Уређење радног времена је регулисано Правилником о распореду, почетку и завршетку радног времена Дома здравља Обреновац. Распореде рада за лекаре прави начелник службе, а за средњи медицински кадар главна сестра службе.

Радно време је од 7.00 до 20.00 часова.

Преподневна смена од 7.00 до 14.00 часова, а поподневна смена од 13.00 до 20.00 часова.

Радно време суботом и недељом, као и државним празницима је од 8.00 до 18.00 часова.
Служба кућног лечења ради од 7.00 до 20.00 часова од понедељка до петка, суботом од 8.00 до 18.00 часова, недељом од 8.00 до 18.00 часова.
Служба за дијализу ради од 7.00 до 19.00 часова; суботом од 7.00 до19.00 часова, док је недеља нерадни дан. Лабораторија ради од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 8.00 до 18.00 часова; недељом од од 8.00 до 18.00 часова.
Рентген ради од понедељка до петка од 7.00 до 12.00 часова пре подне и од 13.00 до 18.00 часова поподне, суботом од 7.00 до 13.00 часова.

Патронажа ради од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 8.00 до 18.00 часова; недељом од од 8.00 до 18.00 часова.
Служба за ЗЗ жена ради од 7.00 до 20.00 часова.
Суботом се ради од 8.00 до 18.00 часова, а недеља је нерадни дан.
Стоматолошка служба ради од 7.00 до 20.00 часова, суботом и недељом од 7.00 до 19.00 часова.
Све школе имају распореде за одређене дане пре подне од 7.00 до 14.00 часова и поподне од 13.00 до 20.00 часова.
Амбуланта на ТЕНТ А ради од понедељка до петка од 7.00 до 15.00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.
Служба за ЗЗ деце ради од понедељка до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом и недељом од 8.00 до 18.00 часова.
Амбуланте у Стублинама, Грабовцу и Баричу понедељком, уторком, четвртком и петком раде од 7.00 до 14.00 часова, а средом од 13.00 до 20.00 часова. Викендом су по распореду у ДЗ.
Служба за ЗЗ одраслих од понедељка до петка од 7.00 до 20.00 часова, суботом и недељом од 7.00 до 19.00 часова.
Амбуланте у Баричу и Стублинама од понедељка до петка раде од 7.00 до 20.00 часова, суботом од 7.00 до 13.00 часова.
Амбуланта у Грабовцу ради: понедељак, среда и петак од 7.00 до 20.00 часова, уторак и четвртак од 7.00 до 14.00 часова, суботом од 7.00 до 13.00 часова.
Амбуланта у Дрену ради уторком и четвртком од 7.00 до 14.00 часова.
Амбуланте на ТЕНТ А И ТЕНТ Б раде од понедељка до петка од 7.00 до 15.00 часова; суботом и недељом се не ради.
Амбуланте на Забрежју, у Дражевцу, Звечкој, Кртинској и Малој Моштаници раде понедељком, уторком, четвртком и петком од 7.00 до 14.00 часова, средом од 13.00 до 20.00 часова. Суботом и недељом се не ради у овим амбулантама, а запослени су тада по распореду у ДЗ.
Амбуланта у Скели ради понедељком и петком од 7.00 до 14.00 часова, средом од 13.00 до 20.00 часова. Амбуланта на Ушћу ради уторком и четвртком од 7.00 до 14.00 часова. Суботом и недељом се не ради у овим амбулантама, а запослени су тада по распореду у ДЗ.

Специјалистичка служба ради од понедељка до петка од 7.00 до 20.00 часова; суботом од 8.00 до 18.00 часова.

Прегледи се у свим службама заказују, а пацијенти са хитним и неодложним разлозима за посету се примају одмах или истог дана.Заказивање се врши или преко медицинске сестер код изабраног лекара, или позивањем КОЛ ЦЕНТРА Министарства здравља Републике Србије на телефонски број 011/362-0000 У свим службама постоје процедуре пријема и тријаже пацијената, које су доступне свима и налазе се у писаној форми на огласним таблама у службама, у радном окружењу запослених и у електронској форми на десктопу свих компјутера у службама.