ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

Одлука о изгледу обрасца за посматраче

Образац – Пријава домаћег посмнатрача

Образац – Пријава страног посматрача

Образац – Списак домаћих посматрача

Образац – Списак страних посматрача

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац

Сагласност кандидата за одборнике

Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине градске општине Обреновац

Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине градске општине Обреновац

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Обреновац

 

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ

Обавештење за подносиоце изборних листа

Обавештење о раду изборне комисије за време првомајских и васкршњих празникa 

Решење о одбијању изборне листе Глас праведне Србије

Закључак о отклањању недостатака коалиције Бирамо Обреновац

 

ОБРАСЦИ

Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу у градској општини

Предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу у градској општини

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Изборна комисија градске општине Обреновац у сталном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Обреновацу проширеном саставу

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Обреновац у проширеном саставу. 

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Обреновац у проширеном саставу – Бирамо Обреновац

 

ОДЛУКЕ 

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да ли је гласао на изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац расписаним за 2. јун 2024. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине градске општине Обреновац расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о координираном спровођењу избора за одборнике Скупштине Града Београда и одборнике Скупштина Градских општина Града Београда, расписаних за 2. јун 20204. године

Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године 

Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године

 

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

Решење о проглашењу Изборне листе 1. Александар Вучић – Обреновац сутра

Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листукандидата за одборнике Скупштине градске општине Обреновац

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац –  Коалиција: Александар Вучић – Обреновац сутра

Решење о проглашењу Изборне листе 2. ГГ За наш Обреновац – Срце отпора

Информација о броју оверених изјава бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине градске општине Обреновац

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац – Група грађана За наш Обреновац