Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину

Заменик председника градске општине Обреновац, дана 21. септембра 2018. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 20. септембра 2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 21. септембра 2018. године, донео је (више…)

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

Председник градске општине Обреновац, дана 18. септембра 2018. године, на основу тачке 4.2. Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац  за период 2016-2021. године VII-01 бр. 020-157 од 29. децембра 2015. године, члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14) и тачке 3.5. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину VIII-01 бр. 020-4/ 73 од 05. септембра 2018. године, донео је (више…)

Одлука по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години (седма фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 07. септембра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 23.08.2018. године, донео је (више…)

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Конкурсне комисије за вредновање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а за младе

Oвом приликом желим да вас позовем да предложите кандидате за чланове Конкурсне комисије за вредновање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а за младе чије формирање је један од важних механизама реализације, контроле и вредновања Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац за период 2016–2021. који је усвојила Скупштина градске општине Обреновац (VII -01 бр. 020-157 од 29. децембра 2015. године). (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 05. септембра 2018. године, на основу Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац за период од 2016. до 2021. године VII-01 бр 020-157 од 29.12.2015. године, сходно одредбама члана 21. став 1 тачка 1 Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/11) и члана 3. и 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интерса у областима омладинског сектора („Сл. гласник РС“, бр. 50/11), на предлог Савета за младе од 27.08.2018. године, донео је (више…)

Јавни позив Спортском савезу Обреновца и спортским организацијама са седиштем на територији градске општине Обреновац да доставе предлоге годишњих и посебних програма / пројеката у области спорта за 2019. годину за финансирање / суфинансирање средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 05. септембра 2018. године, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 2. Одлуке о финансирању спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 12/14, 133/16 и 52/17) и члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 59/17 и 19/18), упућује (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24