Одлука по Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава из буџета ГО Обреновац за 2018. годину  намењених финансирању пројеката инвестиција у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац   

Заменик председника градске општине Обреновац, дана 04. јула 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/45 од 30. маја 2018. године за доделу подстицајних средстава из буџета ГО Обреновац за 2018. годину намењених финансирању пројеката инвестиција у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац, на основу предлога Комисије за пољопривреду и село од 28.06.2018. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 04.07.2018. године, донео је (више…)

(Пета фаза) Одлука по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

Председник градске општине Обреновац, дана 12. јуна 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 30.05.2018. године, донео је (више…)

Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу подстицајних средстава из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину намењених финансирању пројеката инвестиције у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава

Председник градске општине Обреновац, дана 30.05.2018. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 29.05.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 30.05.2018. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII-02 бр. 020-3/19 од 01.02.2018. године, донео је (више…)

Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 30. маја 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/34 од 18. априла 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 18.04.2018. године до 04.05.2018. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 14.05.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 30.05.2018. године, донео је (више…)

Извештај са предлогом ранг листе о спроведеном јавном конкурсу за учешће ГО Обреновац у финансирању пројеката удружења за 2018. годину

Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 14.05.2018. године, на основу члана члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу објављеном 18.априла 2018 године, утврђује (више…)

Одлука по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години (четврта фаза)

Председник градске општине Обреновац, дана 14. маја 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 19.04.2018. године, донео је (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24