Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 30. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 87 од 28. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 28.09.2018. године до 15.10.2018. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 23.10.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 30.10.2018. године, донео је (више…)

Одлука о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова удружења из области борачко-инвалидске заштите  средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 30. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 86 од 28. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 28.09.2018. године до 15.10.2018. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 23.10.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 30.10.2018. године, донео је (више…)

Обавештење Министарства за заштиту животне средине – Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3-А6, на локацији ТЕ Никола Тесла А

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће (више…)

Оглас за доделу једнократне помоћи најугроженијим породицама избеглица у статусу и интерно расељених лица са територије Градске општине Обреновац

На основу Решења Комесаријата за избеглице Републике Србије Број 553-553-1452/1 од 17.10.2018. године, Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац, број: VI-03 бр. 020-1/89 од 03.10.2018. године и Правилника број V-02-561-14/2018 од 22.10.2018. године, Комисија за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.10.2018. године, објавила је: (више…)

Оглас за доделу хуманитарних пакета хране најугроженијим породицама избеглица у статусу и интерно расељених лица са територије Градске општине Обреновац

На основу Одлуке Комесаријата за избеглице Републике Србије Број 024-105/3-2018 од 17.10.2018. године, Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац, број: VI-03 бр. 020-1/89 од 03.10.2018. године и Правилника број V-02-561-14/2018 од 22.10.2018. године, Комисија за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.10.2018. године, објавила је: (више…)

Оглас за доделу огрева најугроженијим породицама избеглица у статусу и интерно расељених лица са територије Градске општине Обреновац

На основу Решења Комесаријата за избеглице Републике Србије Број 553-1453/1 од 17.10.2018. године, Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац, број: VI-03 бр. 020-1/89 од 03.10.2018. године и Правилника број V-02-561-14/2018 од  22.10.2018. године, Комисија за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.10.2018. године, објавила је: (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24