ЈКП ”Београдске пијаце” у оквиру своје делатности, објавило је Јавни оглас за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачног пословног простора на пијацама које послују у систему ЈКП ”Београдске пијаце”.

О условима и документацији потребној за учешће на огласу за прикупљање затворених писмених понуда за издавање у закуп пијачног пословног простора, заинтересована лица се могу информисати путем: интернет странице ЈКП ”Београдске пијаце” на линку: https://www.bgpijace.rs/?p=8482 или путем контакт телефона 011/7857-940.

Право на учешће на овом јавном огласу имају физичка, правна лица и предузетници.

Рок за подношење пријава је петак, 24. мај до 9.00 сати, а јавно отварање приспелих понуда биће обављено у петак, 24. маја у 12.00 часова у сали за седнице, улица Живка Карабиберовића бр.3, Београд.

Оглас за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора можете погледати овде.