У оквиру Пројекта “Учимо сви заједно” у ОШ “Јефимија” организоване су сензомоторичке игре. У играма су учествовали ученици ОШ “Јефимија” и ОШ “Љубомир Аћимовић”.

Пројекат “Учимо сви заједно” реализује Министарство просвете под покровитељством ЕУ и УНИЦЕФ-а, а Обреновац је један од 20 градова у којем се реализује. Пројекaт има за циљ подизање свести јавности о важности и позитивном утицају инклузивног образовања на друштво у целини.

Мирјана Ракић, директорка ОШ ”Љубомир Аћимовић” је истакла важност сензомоторичких игара за развој моторичких, интелектуалних и когнитивних способности код деце.

Биљана Бугарски, директорка ОШ ”Јефимија” поздравила је учеснике и додала да је организација сензомоторичких игара добар модел за развој инклузивне културре у локалној заједници.