Извод из матичне књиге венчаних – Венчаница
Напомена: Документа се шаљу само на територији Републике Србије.