Ред вожње је доступан на сајту Секретаријата за јавни превоз https://www.bgprevoz.rs/
Потребно је кликнути на линк аутобуске линије, па из падајућег менија изабрати линију. И ред вожње ће бити приказан на страници, а могуће је скинути и пдф фајл.

Београд – Обреновац 860

Београд – Обреновац 860Е

Београд – Мала Моштаница – Обреновац 861А

Београд – Индустријска зона Барич 860М

Београд – Мала Моштаница – Индустријска зона Барич 860Б

Обреновац – Степојевац – Лазаревац 860Л

Главна железничка станица – Дражевац 860Д

Главна железничка станица – Барич (амбуланта) 860А

Индустријска зона Барич – Лазаревац 860БЛ

Београд – Јаснеак/Пуж (Мала Моштаница) 860 Ј

Баново брдо – Пољане/Доњи крај 860П

Београд – Степојевац (Мислођин) 860 С

Баново брдо – Баљевац ( Ибарска магистрала) 860 В

Индустријска зона – Вукићевица 860 Т

Индустријска зона – Ушће (окретница) 860У

БАС – Индустријска зона 860 И

Дубоко – Велико Поље 860 ВП

Индустријска зона Барич – Грабовац (/Доњи крај/-Иверић) 860 Г

Инд. зона Барич /Рвати/ – Трстеница /Инд. зона Барич/ 860 Р

Баново брдо – Инд. зона Барич /преко Виса/ 860Ш

Дубоко – Забрежје 860 З

Бас (Преко МВ) – ”Насеље” ”Сава”860 МВ

 

911  – Тент А (Бора Кечић-Бело Поље) – Тент А

912 – Гај (Ројковац-Ваљевским путем) – Звечка (нова окретница)

913 – Обреновац  – Аутобаза

914 – Обреновац – Аутобаза

901 – Бело Поље – Забрежје 

921 – Обреновац – Звечка 

922 – Обреновац (Ратари) – Обреновац 

923 – Обреновац (Скела) – Обреновац 

932 – Обреновац (Јасенак – Шумадија) – Обреновац 

934 – Обреновац – Баљевац (Ибарска магистрала) 

935 – Обреновац – Конатице 

936 – Обреновац – Баљевац – Конатице 

937 – Обреновац (Јасенак – Баљевац) – Конатице 

938 – Обреновац (Јасенак) – Конатице 

939 – Обреновац (Јасенак) – Баљевац (Дом)

940 – Обреновац – Степојевац  

946 – Лазаревац (Пољане – Стублине) – Обреновац 

951 – Обреновац (В.Поље – Горњи крај) – Велико Поље (Стаменића крај) 

953 – Обреновац – Пољане 

954 – Обреновац – Пироман 

958 – Обреновац (Трстеница) – Обреновац 

959 – Обреновац – Бровић 

960 – Обреновац – Пироман 

961 – Обреновац – Пироман – Центар 

975 – Обреновац – Орашац -Вукићевица (Арсеновића крај) – Вукићевица 

976 – Обреновац (Грабовац) – Дрен 

977 – Обреновац (Љубинић) – Вукићевица 

978 – Обреновац (Вукићевица) – Љубинић 

983 – Обреновац – Бровић 

912B – Гај (Ројковац – Шабачким путем) – Звечка 

912А1 – ОШ Ј.Ј.Змај – Тент А 

923b – Обреновац – Скела 

939А- Обреновац (Јасенак) – Баљевац (Ибарска магистрала) 

951А Обреновац – Велико Поље (Стаменића крај) 

952А Обреновац (В.Поље – Стублине) – Обреновац  

953А Обреновац (Стублине) – Пољане 

954А Пироман (Звечка) – Обреновац

961А Пироман – Обреновац 

974А Љубинић (Орашац) – Обреновац 

975А Обреновац (Орашац) – Вукићевица 

975B Вукићевица – Обреновац 

977А Обреновац АС – Грабовац – Вукићевица /окретница/ 

860G Индустријска зона Барич – Грабовац (/Доњи крај/-Иверић) 

911A Бора Кечић – ТЕНТ А – Младост 

912А Тент А (В. пут – Звечка – Ш. пут) – Тент А 

 

 

 

 

 

Стајалишта нових аутобуских линија: