Општински јавни правобранилацЗорица Цупара 
адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – локал: 45
факс: 011/ 8721 996
е-маил: zorica.cupara@obrenovac.org.rs

Заменик општинског јавног правобраниоца: Саша Сремчевић
е-маил
: sasa.sremcevic@obrenovac.org.rs

Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине обавља јавно правобранилаштво градске општине.
Делокруг, организација и рад јавног правобранилаштва градске општине уређује се посебном одлуком Скупштине градске општине.