СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

(образована 17.05.2016 године, измене: 02.09.2016, 29.12.2016, 19.06.2018.)

 

КОМИСИЈА ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊA

 1. ВЕРА КРСТИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. ВОЈА ЖИВКОВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. МИЛОЈЕ МИТРОВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. МИРОСЛАВ ИВОШЕВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. ВЕЛИЗАР АНТОНИЈЕВИЋ, на предлог одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)-ИВИЦА ДАЧИЋ

 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

 1. БОЈАНА БЛАЖИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. ДРАГИВОЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. БОЖИДАР МИЛКОВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. ЂОРЂЕ ЈАЊИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

 1. ИВАНА НИКОЛИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. МАРИЈАНА ЏОМБИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. МАРКО КОЈИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. ДАРКО ПАВЛИЧИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. ГОРДАНА УРОШЕВИЋ, на предлог одборничке групе ”СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД”

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСE

 1. ИВАНА НИКОЛИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. СЛОБОДАН ЋИРИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. ДРАГАНА ДРАГАЧЕВАЦ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. ЂОРЂЕ ЈАЊИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. МАРКО ПЕТРИЋ, на предлог одборничке групе ”СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД”

 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

 1. ПАВЛЕ БУЛАТОВИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. ВУКАШИН ЕРИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. ИВАНА СПАСОЈЕВИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. СЛАВИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. БРАНКО ПЕТКОВИЋ, на предлог одборничке групе ”СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД”

 

САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 1. ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ СТЕВАНОВИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. ЈАСНА МАЦУРА, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. ВУКАШИН ЕРИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. СЛОБОДАН МОЛЕРОВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. МИРОСЛАВА ПАВИЋЕВИЋ, на предлог одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД’

 

САВЕТ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 1. ДАЈАНА МАТИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 2. СВЕТЛАНА ИЛИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 3. МАРКО БАБИЋ, на предлог одборничке групе на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,
 4. ЉУБИША СТАНОЈЕВИЋ, на предлог одборничке групе КОАЛИЦИЈЕ ЗА НЕЗАВИСНИ ОБРЕНОВАЦ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
 5. ДРАГАН ТИМОТИЋ, на предлог одборничке групе СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ОБРЕНОВАЦ НАШ ГРАД

 

Остала радна тела

КОМИСИЈА ЗА СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

У комисију се именују,

за председника:

 1. НОВИЦА ФИЛИПОВАЦ, члан Већа градске општине,

за чланове:

 1. ВЕСНА ЂОКОВИЋ, начелник Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе градске општине Обреновац,
 1. ИВАНА ЈАНОШЕВИЋ, представник Библиотеке Обреновац,
 2. ВЕРА ЂОРЂЕВИЋ, председник актива директора школа и
 3. ИВАНА СПАСОЈЕВИЋ, струковни инжењер из Обреновца.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

У Штаб се именују:

за команданта:

МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ, председник градске општине Обреновац, по положају;

за заменика команданта:

МИОДРАГ МИТРОВИЋ, заменик председника градске општине Обреновац,

за начелника:

 • СНЕЖАНА ВУЧЕТИЋ, полицијски саветник, начелник Одељења за цивилну заштиту, Управе за ванредне ситуације у Београду;

за чланове:

 • Мирко Вранешевић, председник Скупштине градске општине,
 • Радован Манојловић, помоћник председника градске општине;
 • Милан Марошанин, директор ЈП за изградњу Обреновца;
 • Зоран Лапчевић, директор ЈКП “Обреновац” из Обреновца;
 • Бранко Матић, в.д. директора ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
 • Бојан Пешић, директор Дома здравља Обреновац;
 • Горан Недељковић, представник Полицијске станице Обреновац,
 • Звездан Павловић, командир Ватрогасно спасилачке јединице Обреновац;
 • Живомир Поповић, секретар Црвеног крста Обреновац;
 • Дејан Цветковић, руководилац ЕПС Дистрибуција – огранак Обреновац;
 • Јован Васковић, руководилац Сектора за управљање ризицима на ТЕНТ,
 • Милорад Косановић, начелник Управе градске општине Обреновац,
 • Иван Јегоровић, в.д. директора ЈП СКЦ „Обреновац“,
 • Предраг Јовановић, члан Већа градске општине Обреновац,
 • Милош Станковић, члан Већа градске општине Обреновац,
 • Драган Младеновић, члан Већа градске општине Обреновац,
 • др Обрад Исаиловић, члан Већа градске општине Обреновац.
 • Драган Нешић, сарадник за послове безбедности и здравља на раду у Управи градске општине Обреновац.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

I Комисија има председника и четири члана и чине је:

 1. др ОБРАД ИСАИЛОВИЋ, неуропсихијатар из Обреновца и члан Већа градске општине именује за новог председника Комисије,
 2. МИЛАН МАРОШАНИН, дипломирани машински инжењер из Обреновца, члан,
 3. БОЈАН ПЕШИЋ, специјалиста гинекологије и акушерства из Обреновца, члан,
 4. ТОМИСЛАВ БУГАРСКИ, дипломирани правник из Управе градске општине Обреновац, члан,
 5. лице на функцији председника Надзорног одбора јавног, односно јавно комуналног предузећа за које се спроводи изборни поступак именовања директора, променљиви члан.

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I              У Савет се именују:

за председника:

– Мирко Вранешевић, председник Скупштине градске општине Обреновац;

за чланове:

 • Ђорђе Комленски, одборник Скупштине градске општине Обреновац и народни посланик,
 • Милорад Косановић, начелник Управе градске општине Обреновац,
 • Горан Недељковић, начелник Полицијске станице Обреновац,
 • Марко Бојат, шеф Безбедносно информативне агенције у Обреновцу,
 • Радован Вељовић, начелник Центра Министарства одбране у Обреновцу,
 • Зоран Лапчевић, директор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца,
 • Бојан Пешић, директор Дома Здравља Обреновац,
 • Зоран Миросављевић, руководилац Одељења Градског центра за социјални рад у Обреновцу,
 • Вера Ђорђевић, председник актива директора основних и средњих школа у Обреновцу.

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ, СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 

 1. Олга Миросављевић, ГО Обреновац,
 2. Др Обрад Исаиловић, ГО Обреновац,
 3. Александар Ратић, Дом здравља Обреновац,
 4. Вера Ђорђевић, представник основних школа,
 5. Милена Милобратовић, ПУ “Перка Вићентијевић“,
 6. Станимировић Небојша, полицијска станица Обреновац,
 7. Зоран Теофиловић, Републички фонд за здравствено осигурање,
 8. Немања Антонијевић, Центар за социјални рад,
 9. Драган Блажић, ГО Обреновац,
 10. Др Верица Почуча, Градски завод за јавно здравље.