Градска општина Обреновац у склопу неформалног образовања младих људи организовала је по први пут у току 2017. Године бесплатну обуку за програмски језик ЈАVA. Укупно 32 полазника учествује у пројекту, а обука се одржава у информатичком кабинету Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу. Учесници у пројекту су млади, незапослени људи, испод 30 година. Циљ програма је стицање нових знања и вештина.