Начелник Управе градске општине: Маријана Милосављевић

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду-правосудни смер.

Положила је правосудни испит.

Приправнички стаж у трајању од две године стекла је у Другом основном суду у Београду, судској јединици у Обреновцу.

Од 2014. године до 2018. године радила је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на поступцима одлучивања у другом степену у Сектору за социјална питања.

Са радом у Управи градске општине Обреновац почела је у октобру 2018. године у Одељењу за инспекцијске послове,  а затим у Служби за скупштинске послове и прописе.

Од 2021. године распоређена је на место Шефа Одсека за послове Већа градске општине, а  затим 2022. године на место начелника Одељења за послове председника и Већа градске општине.

На место в.д. начелника Управе градске општине Обреновац постављена је Решењем Већа градске општине дана 01.12.2023. године, а отпочела са радом 04.12.2023. године.

тел. 011/ 8726 407
факс: 011/ 8721 165
е-маил: marijana.milosavljevic@obrenovac.bg.ls.gov.rs