Начелник Управе градске општине: Катарина Мијук
тел. 
011/ 8726 407
факс: 011/ 8721 165
е-маил: katarina.mijuk@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Дипломирала је на Правном факултету у Београду- привредни смер. Положила је правосудни испит као и адвокатски испит.

Од 2008. до 2017. је радила у Првом основном суду у Београду, Привредном суду у  Београду, а затим и у Привредном апелационом суду. У том периоду је поред поступања у судским предметима била члан више радних тела на саветовањима Привредних судова Србије и аутор бројних сентенци и радова из области грађанског и привредног права.

Каријеру је наставила у ЈП ЕПС 2017. године најпре као Шеф службе за заступање у оквиру Сектора за правне послове. 2018. године постављена је за директора новоформираног Сектора за заступање. Све до 2021. године управљала је пословима заступања и формирала тим који је успешно заступао ЈП ЕПС у више стотина хиљада предмета пред домаћим, страним судовима и арбитражама. Такође је заступала ЈП ЕПС  и у поступцима медијације (посредовања) у земљи и иностранству.

За извршног директора за корпоративне послове ЈП ЕПС именована је у мају 2021. године и на тој позицији остала до марта 2022. године. У наведеном периоду је била задужена за правне послове, опште послове, послове заступања, послове људских ресурса, информационо комуникационе технологије као и интегрисане системе менаџмента. Доносила је најважније одлуке по питању стратегија у наведеним областима, била известилац и давала мишљења Надзорном одбору и директору ЈП ЕПС.

Од марта до августа 2022. године била је на позицији директора за развој регулисаног тржишта у ЈП ЕПС – огранак ЕПС снабдевање.

Од 22. септембра 2022. године именована за начелника Управе градске општине Обреновац.