Јавно предузеће Спортско културни центар ”Обреновац”
Краља Александра I бр.63
11500 Обреновац
телефони:

Дом културе: 011/8721-361
Базени: 011/8721-550
www.obrenovac-info.co.rs

 

Јавно предузеће спортско културни центар ”Обреновац” је почело са радом 1982. године под именом ”Дом културе и спортова”. Наредне 1983. године Биоскоп ”Палеж” је припојен “Дому културе и спортова”, 1988. су отворени обреновачки базен постали део спортско-културног центра, а 1991. почиње са радом ”Радио Обреновац” у Дому културе и спортова.
Статус јавног, ово предузеће има од 1995. године на основу Одлуке о организовању ЈП за информисање ”Обреновац”, којом је утврђено да обавља информативну, радиодифузну, новинско-издавачку и остале делатности од интереса за општину Обреновац. Решењем Агенције за привредне регистре БД 166497/2006 од 18.10.2006. године регистрована је промена пословног имена у ЈП спортско културни центар ”Обреновац” и промена основне делатности и уписује се 92610 делатност спортских арена и стадиона, а радна јединица “Радио Обреновац” се организује у  Јавно радиодифузно предузеће ”Радио Обреновац”.
У оквиру предузећа налазе се три велика објекта: спортско културни центар 8.000 м2, Биоскоп ”Палеж” 750м2, обреновачки базени 5.600м2.
ЈП СКЦ “Обреновац” је за многе препознатљивије под именом Дом културе и спортова јер у њему делују културни центар са позоришном салом, два биоскопа, галеријом и библиотеком, и спортски центар са великом спортском халом и отвореним и затвореним пливалиштем олимпијских димензија.
Поред основних, предузеће се бави и угоститељством као пратећом делатношћу, са бифеом у сваком у објекту Дом културе и спортова.

ВД Директор предузећа је Душан Митровић.