Извод из матичне књиге умрлих – Умрлица
Напомена: Документа се шаљу само на територији Републике Србије.