Шеф кабинета: Јелена Ракић
тел. 011/ 8726 446
факс: 011/ 8721 996
е-маил: jelena.rakic@obrenovac.org.rs

Кабинет председника градске општине обавља стручне, саветодавне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе председника и заменика председника градске општине, који се односе на: непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти градске општине; сазивање, припремање и одржавање колегијума и других састанака председника и заменика председника градске општине, припрему материјала о којима одлучује председник и заменик председника градске општине; припремање програма рада председника и заменика председника градске општине; евидентирање и праћење извршавања донетих аката; послове протокола; послове комуникације са јавношћу председника и заменика председника градске општине; интерно информисање; организацију конференција за штампу за потребе председника и заменика председника градске општине и друге организационе и административно техничке послове.