Шеф кабинета: Марјановић Љиљана
тел. 011/ 8726 446
факс: 011/ 8721 996
е-маил: ljiljana.marjanovic@obrenovac.org.rs

Рођена је 08.03.1979. године. Основну школу је завршила у Обреновцу 1994. године а 1998. „Гимназију“ у Обреновцу, друштвено језички смер. Дипломирала је на Природно математичком факултету одсек географија, Универзитета у Београду, 2012. године, где је стекла звање дипломирани географ.

По завршетку студија на програму професионалног усавршавања из области специјалиста за радне односе стекла је сертификат из поменуте области. Запослена је у ЈКП „Обреновац“  од 16.06.2016. године на правним и персоналним пословима, а од 2019. године обављала је послове „Шефа службе персоналних послова“ у Сектору општих, правних и персоналних послова, као и послове „Шефа кабинета директора“.

На „Институту за пословна истраживања – МБА“ у сарадњи са „Асоцијацијом за унапређење пословања и едукације“ 2021. године стекла је сертификат из  области примене новог закона о архивској грађи и архивској делатности.

Удата је, мајка једног детета.

 

Кабинет председника градске општине обавља стручне, саветодавне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе председника и заменика председника градске општине, који се односе на: непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти градске општине; сазивање, припремање и одржавање колегијума и других састанака председника и заменика председника градске општине, припрему материјала о којима одлучује председник и заменик председника градске општине; припремање програма рада председника и заменика председника градске општине; евидентирање и праћење извршавања донетих аката; послове протокола; послове комуникације са јавношћу председника и заменика председника градске општине; интерно информисање; организацију конференција за штампу за потребе председника и заменика председника градске општине и друге организационе и административно техничке послове.