Пројекат „Асистент у настави“ је акутелан од 2012. године и пружа прилику свим школованим професорима физичке културе да часове држе деци од првог до четвртог разреда. Пројекат се финансира од стране општине Обреновац и 4 основне школе су укључене у овај пројекат. Активност је веома значајна за развој младих пошто се на почетку школовања упознају са значајем бављења спортом.