Председник Градске општине Обреновац

МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ
тел.
011/87260402
факс: 011/8721
Рођен 4.2.1986. године у Београду. Основну школу завршио у Баричу, а 2005. године завршио је средњу Медицинску школу Звездара, смер санитарно-еколошки техничар. Дипломирао је на Високој медицинској школи струковних студија у Београду, 2012. године, где је стекао звање санитарно еколошки инжењер. По завршетку студија, радио је 3 године у Градском заводу за јавно здравље Београд. Запослен је у ПД Про Тент, а у периоду од 2015. до 2016. године био је председник Савета месне заједнице Барич. За члана Већа општине Обреновац именован је у мандатном периоду 2016-2020. године. Именован је за заменика председника општине Обреновац од 2020. године.
Ожењен, отац једног детета.

 

ЗОРАН ЋОРЛОМАНОВИЋ zoran corlomanovic
тел. 011/ 8721 260
факс: 011/ 8721 996
е-маил: zoran.corlomanovic@obrenovac.org.rs

Рођен 27.09.1962. године у Београду. Живи у Забрежју.
Основну и средњу школу је завршио у Обреновцу, по занимању је техничар за биохемију и молекуларну биологију.

Од 1984. до 1988. године је био ангажован на формирању Омладинске задруге „Обреновац“, а затим је обављао функцију председника Скупштине Омладинске задруге.
Од 1988. до 1990. године обављао функцију председника Општинске конференције Савеза омладине Обреновца.
У периоду од 1990. до 2001. Обављао дужност секретара Општинске организације Црвеног крста у Обреновцу. Радио је на разним задацима организације Црвеног крста, збрињавању избеглица, организовању Народне кухиње, ширењу рада Црвеног крста у области самофинансирања пројеката, сарадњи са геронтолошким центрима, организацији школских кухиња, раду са особама са сметњама у развоју.

Био је 8 година члан председништва Удружења за рад са МНРО у Обреновцу.

Од 2004. године је запослен у Позоришту на Теразијама као организатор технике.

Учесник је ратних операција 1995. и 1999. године и члан Удружења бораца ратова од 1990 до 2000. године.

Ангажован је на многим задацима у месној заједници, спортским и културним организацијама као добровољац и волонтер.

Ожењен је, отац двоје деце.

Члан Већа градске општине за мандатни период од 2016-2020. године и за мандатни период од 03.09.2020. године до данас, задужен за област културе и сарадње са удружењима.


МИЛОШ СТАНКОВИЋ milos stankovic
тел.
011/ 8726 469
факс: 011/ 8721 996
е-маил: milos.stankovic@obrenovac.org.rs

Рођен 14.07.1983. године. Живи у Обреновцу.
Гимназију је завршио у Обреновцу, а Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду.

Од 2005. до 2007. године  је радио у Предузећу „Про Тент“ на пословима обезбеђења и надзора објеката у Геронтолошком центру.

Од 2007. до 2009. године је радио у Verano motors на месту радник Службе обезбеђања и надзор објеката.

Од 2010. године је запослен у ЈКП „Обреновац“ на пословима обезбеђења, а затим као пословођа постројења за секундарну сепарацију и контролор извршења у Служби депоновања и рециклаже.

Остало: добровољан рад у локалној заједници, члан Савета месне заједнице у три мандата од 2008. до 2016. године, члан Комисије Већа градске општине за социјална питања и здравство у два мандата од 2008. до 2014. године. Члан органа управљања Прве обреновачке школе у периоду од 2012. до 2014. године и у Школи за основно образовање одраслих од 2014. до 2016. године.

Редовно служење војног рока.
Ожењен, отац двоје деце.
Члан Већа градске општине за мандатни период од 2016-2020. године задужен за стамбено-комуналну област и сарадњу са грађанима и Саветима централних месних заједница и спорт и за мандатни период од 03.09.2020. године до данас задужен за стамбено-комуналну област и спорт.

МИЛОРАД БОЂАН
тел. 064/8322256
факс: 011/ 8721 996
е-маил: milorad.bođan@obrenovac.org.rs

Милорад Бођан, отац Превислав, рођен у Обреновцу 01.03.1961. године.
Завршена средња школа машинске струке.

У сталном радном односу у Јавном комуналном предузећу „Обреновац“ у Обреновцу од 1989. године.
Радно место: „Шеф службе контроле обухвата“ у Сектору финансијских послова;

Члан Надзорног одбора у ЈКП „Обреновац“ у Обреновцу у периоду од 24.12.2014. године и од 24.06.2016. године.

Одборник у Скупштини општине Обреновац у периоду од 2008. године до 2012. године. Председник савета МЗ Дудови у 3 мандата.

Ожењен, отац две кћерке и сина.

Члан Већа градске општине за мандатни период од 03.09.2020. године до данас, задужен да прати рад јавних и јавно комуналним предузећима чији је оснивач градска општина.


ОЛГА МИРОСАВЉЕВИЋ
тел: 011/ 8726 424
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olga.mirosavljevic@obrenovac.org.rs

Рођена 5.02.1955. године у Обреновцу. Живи у Обреновцу.
Основну и средњу школу је завршила у Обреновцу, а звање мастер – географ је стекла на Природно математичком факултету у Београду.
Радила је као професор географије од 1981. године у Школи за ООО, а од 1999. године у Техничкој школи, а од 2006. године радила и као професор грађанског васпитања.

Похађала је многобројне семинаре и радионице за стицање релевантних знања и вештина.
Члан је Општинског одбора СНС-а.
Мајка је једног детета.

Члан Већа градске општине Обреновац била је у 2  мандатна периода: 2012-2016. године и 2016-2020. године- задужена за области образовања, дечије заштите, родне равноправности и друге послове.

Члан Већа градске општине Обреновац за мандатни период од 2012-2016. године задужена за област образовања, дечије заштите, родне равноправности и друге послове, затим од 2016-2020. године, задужена за област образовања и дечије заштите, а потом за послове из надлежности Већа градске општине које одреди ad hoc председник градске општине и за мандатни период од 03.09.2020. године до данас задужена за област социјалне политике, родне равноправности и демографије.


ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋVUL 8097
тел. 011/ 8726 474
факс: 011/ 8721 996
е-маил: predrag.jovanovic@obrenovac.org.rs

Рођен 21.03.1970. године у Београду. Живи у Баричу.

Основну школу је завршио у Баричу, а средњу у Београду у Угоститељско-туристичком образовном центру и стекао звање угоститељско-туристички техничар.

Од 1991. године, када је отворио самосталну радњу, пословао је као мали привредник, а повремено је био запослен и код других послодаваца.

Изабран за члана Већа градске општине Обреновац у септембру 2015. године, у ком је био задужен за послове из области привреде, предузетништва и урбанизма, затим члан Већа за мандатни период од 2016-2020. године, задужен за област привреде, предузетништва, кратко време и спорта, и за мандатни период од 03.09.2020. године до данас задужен за област привреде и предузетништва.

Ожењен је, отац двоје деце.


ИВАН СТОЈИЋ
тел.

факс:
011/ 8721 996
е-маил:
ivan.stojic@obrenovac.org.rs

Иван Стојић, рођен 14.10.1983. године у Београду. Основну и средњу машинску школу завршио у Обреновцу Брачни статус: ожењен,отац двоје деце.

Председник савета III МЗ Обреновац од 2016. године.

Запослен у Јавном Предузећу ЕПС,“Тент Б“ као машиниста турбинског постојења.

Члан Већа градске општине за мандатни период од 03.09.2020. године до данас задужен да прати рад свих комуналних служби на територији градске општине Обреновац.


НОВИЦА ФИЛИПОВАЦ
тел.
064/8322010

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
novica.filipovac@obrenovac.org.rs

Новица Филиповац, рођен  08.07.1950. године у Поздерчићима, општина Вишеград. По занимању сам професор историје у пензији.

Завршио  Гимназију у Вишеграду а савремену историју на Филозофском факултету у Београду.

Радио као професор у више школа у Обреновцу и био  члан Већа градске општине Обреновац, у претходним мандатним периодима.

Члан Већа градске општине за мандатни период од 03.09.2020. године до данас, задужен за праћење сарадње градске општине Обреновац са општинама у Републици Српској и Републици Хрватској и на Косову и Метохији и бригу о Обреновчанима у дијаспори.


АЛЕКСА ИВОШЕВИЋ

тел. 0648322192

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
aleksa.ivosevic@obrenovac.org.rs

Рођен 1974. године у Обреновцу. Средњу машинску школу завршио је у Обреновцу, а високу школу и специјалистичке студије у Београду, где је стекао звање специјалисте струковног инжењера за заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Запослен је у ТЕНТ-у на радном месту инструктора саобраћаја у железничком транспорту. Професионално се бавио одбојком, играо је за ОК ТЕНТ, ОК Звезда и ОК Обилић, а сада је тренер млађих генерација у ОК ТЕНТ.

Члан сам Већа градске општине за мандатни период од 03.09.2020. године до данас задужен за област легализације објеката поред којих пролази линијска инфраструктура (водовод, канализација, топлификација).


ДРАГАН МЛАДЕНОВИЋ
тел.
064/8818301

факс: 011/ 8721 996
е-маил:
dragan.mladenovic@obrenovac.org.rs

Рођен 1956. године у селу Грађаник, општина Косовска Каменица. Основну и средњу школу завршио је у Косовској Каменици, а звање инжењера организације рада стекао је на Вишој школи за организацију рада у Новом Саду. Од 1980. до 2004. године радио је у Предузећу Аутопут ГП, најпре на пословима референта у набавци, затим као самостални референт набавке и на крају на пословима шефа стоваришта. У периоду од 2000. до 2004. године био је члан Управног одбора и члан Скупштине у Предузећу Аутопут ГП. Од 2004. до 2014. године радио је у Предузећу Партнер инжењеринг доо на месту шефа обезбеђења. Био је председник месног одбора у Српској радикалној странци, као и потпредседник Општинског одбора. Два пута је био одборник у Скупштини града Београда. У приоду од 2016. до 2020. године био је члан Већа општине Обреновац, задужен за социјална питања. Трећи пут је изабран за одборника у Скупштини општине Обреновац.

Члан Већа градске општине за мандатни период од 2016.-2020. године задужен за област социјалне политике и у периоду од 03.09.2020. године до данас задужен за област миграција, миграционе политике и инфраструктуре у складу са потребама ове политике.