Градска општина Обреновац је оснивач следећих општинских предузећа: