Предлог одлуке о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2024. години на територији градске општине Обреновац

Записник са седнице Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја намењених телевизији за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2024. години 

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији из Одлуке о привременом финансирању буџета градске општине Обреновац у 2024. години за период јануар-јун 2024. године

 

 

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Младен Булат

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Милош Рајковић

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Николета Дојчиновић

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Младен Булат

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Милош Рајковић

Бодовна листа за оцену пројеката производње медијских садржаја – Николета Дојчиновић