Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја за радио, штампане и интернет медије за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији градске општине Обреновац у 2024. години

 

Поднете пријаве за члана комисије

Славољуб Ристић 

Младен Булут

Стевица Карапанџин

Милош Рајковић

Слободан Ћирић

Милош Рајковић

Марија Проловић

Јован Буковала

Ненад Перић

Горан Жупац

Бранимир Груловић

Андријана Срећковић

Драгана Кожан

Драган Пејчић