МЗ СКЕЛА
Адреса: Мила Манића Албанте бр. 10, 11 509 Скела
Телефон: 011/8770-031
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30
Виши референт за административно техничке послове МЗ Скела: Мирко Радушки, тел. 064/8322-656

Председник привременог Савета МЗ: Милан Стојић 064/8322-799
заменик: Миливоје Нешић 064/48-60-948