МЗ КОНАТИЦЕ
Адреса: Конатице кб. 7, 11 506 Дражевац
Телефон: 011/8780-279
Радно време: уторком, четвртком и петком од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Конатице: Татјана Димитријевић, тел. 064/8322-183

Председник привременог Савета МЗ: Драган Ивановић
заменик: Александар Павловић 063/219-432