МЗ ЗВЕЧКА
Адреса: Драге Вуковића Корчагина 171, 11 511 Звечка

Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 011/8765-404
Виши референт за административно техничке послове МЗ Звечка: Сребренка Вуковић, тел. 064/8322-052

Председник привременог Савета МЗ:  Петар Лалић 064/83222 694
заменик: Драган Исаиловић 060/32-31-583