МЗ БЕЛО ПОЉЕ
Адреса: Белопољска бб, 11 500 Обреновац
Телефон: 064/8343-311
Радно време: по потреби од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Бело Поље: Бранислав Илић

Председник привременог Савета МЗ Бело Поље: Немања Илић 062/403-625
заменик: Жељко Кузмановић 065/8727-509