МЗ ДУДОВИ
Адреса: Војводе Мишића бр. 116

Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 064/8343-311
Виши референт за административно техничке послове: Бранислав Илић

Председник привременог Савета МЗ Дудови: Жељко Роксандић 064/8322 690
заменик: Горан Миливојевић 065/514-84-78