МЗ ЈАСЕНАК
Адреса: Јасенак, к. бр. 146
Телефон: 011/8722-608
Радно време: по потреби
Виши референт за административно техничке послове МЗ Јасенак: Горан Мушкатировић, тел. 064/8322-671

Председник привременог Савета МЗ: Драгивоје Радосављевић 064/8322-622
заменик: Раде Ристић 064/1767-657