МЗ ВУКИЋЕВИЦА
Адреса: Вукићевица бб, 11 508 Грабовац

Радно време по потреби
Телефон: 011/8799-063
Виши референт за административно техничке послове МЗ Вукићевица: Бранко Ђорђевић, тел. 064/8322-058

Председник привременог Савета МЗ: Душан Арсеновић 064/8322-791
заменик: Драган Тадић 064/2040-164