МЗ УРОВЦИ
Адреса: Школска бр. 1
Телефон: 011/8773-634
Радно време: понедељаком, средом и петком од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Уровци: Драгана Ђорђевић, тел. 064/8322-068

Председник привременог Савета МЗ: Синиша Стевановић 063/8360-605, 064/8322 798
заменик: Милош Ненадовић 064/6457-331