МЗ СТУБЛИНЕ
Адреса: Стублине кб. 480, 11 507 Стублине

Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 011/8791-311
Виши референт за административно техничке послове МЗ Стублине:

Председник привременог Савета МЗ: Петар Петровић 064/8322-301
заменик: Стојан Милинковић 063/867-5875