МЗ СТУБЛИНЕ
Адреса: Стублине кб. 480, 11 507 Стублине

Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 011/8791-311
Виши референт за административно техничке послове МЗ Стублине:

Председник привременог Савета МЗ: Петар Петровић
заменик: Срђан Грчић 069/6767-786