МЗ ТРСТЕНИЦА
Адреса: Трстеница, кућни број 153,  11 507 Стублине

Радно време: по потреби
Телефон: 011/7790-236
Виши референт за административно техничке послове МЗ Трстеница:

Председник привременог Савета МЗ: Вићентић Влада 062/406-746
заменик: Живорад Павловић 064/8322-619