III МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Адреса: Војводе Мишића бр. 116
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 064/8343-311
Виши референт за администаривно техничке послове: Бранислав Илић

Председник привременог Савета МЗ: Иван Стојић 064/8322-689
заменик: Слободан Јовић 064/201-67-90