МЗ КРТИНСКА
Адреса: Вишњица бр. 1
Телефон: 011/8773-754
Радно време: уторком и четврком од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Кртинска: Драгана Ђорђевић, тел. 064/8322-068

Председник привременог Савета МЗ: Бранко Јевтић 064/8322-797
заменик: Милан Бугарски 064/2452-796