МЗ ГРАБОВАЦ
Адреса: Грабовац бр. 178, 11 508 Грабовац
Телефон: 011/8760-003

Председник привременог Савета МЗ: Раша Прелић 064/8322-787
заменик: Жељко Топаловић 063/8063-322