МЗ ВЕЛИКО ПОЉЕ
Адреса: Велико поље 131в, 11 507 Стублине (пошта се шаље у Звечку)
Телефон: 011/8765-404
Радно време: по потреби
Виши референт за административно техничке послове МЗ Велико Поље: Сребренка Вуковић, тел: 064/8322-052

Председник привременог Савета МЗ: Лазар Пејић 064/8322-793
заменик: Горан Марковић 065/920-7007