МЗ ЉУБИНИЋ
Адреса: Љубинић бб, 11508 Грабовац

Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 011/8799-063
Виши референт за административно техничке послове МЗ Љубинић: Бранко Ђорђевић, тел. 064/8322-058

Председник привременог Савета МЗ: Зорица Весић 064/8322-790
заменик: Станко Живановић 063/218-714