МЗ ДРАЖЕВАЦ
Адреса: Дражевац кб. 142, 11 506 Дражевац
Телефон: 011/8780-106
Радно време: понедељком и средом од 7:30 до 15:30 часова
Виши референт за административно техничке послове МЗ Дражевац: Татјана Димитријевић, тел. 064/8322-183

Председник привременог Савета МЗ: Саша Вићентијевић 064/8322-699
заменик: Влада Јовановић 064/3940-116