МЗ БАЉЕВАЦ
Адреса: Баљевац бб, 11 506 Дражевац

Радно време: по потреби
Виши референт за административно техничке послове МЗ Конатице: Татјана Димитријевић, тел. 064/8322-183

Председник привременог Савета МЗ: Добривоје Несторовић 064/8322-784
заменик: Радица Живковић 061/2315-764