II МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Адреса: Војводе Мишића бр. 116
Радно време: понедељак  – петак од 7:30 до 15:30 часова
Телефон: 064/8343-311
Виши референт за администаривно техничке послове: Бранислав Илић

Председник привременог Савета МЗ: Саша Петровић 064/8322-688
заменик: Аца Тодоровић 061/113-58 -44