МЗ ПОЉАНЕ
Адреса: Пољане к. бр. 41, 11 506 Дражевац

Радно време: по потреби
Телефон: 064/8322-183
Виши референт за административно техничке послове МЗ Пољане: Татјана Димитријевић, тел. 064/8322-183

Председник привременог Савета МЗ: Зоран Ранковић 062/406-751
заменик: Милан Јаковљевић 065/544-155