Како би се унапредило одржавање комуналног реда у Обреновцу, Јавно комунално предузеће ”Обреновац” обновило је свој возни парк са још једном новом машином. У питању је софистицирана чистилица француске производње која у исто време и чисти и усисава саобраћајнице и пешачке зоне.

Славко Берић, директор предузећа је рекао да је ова машина драгоцена у систему комуналне хигијене с обзиром да је Обреновац велико градилиште и да кроз град циркулишу камиони и грађевинске машине, а град мора да буде што чистији да се не би осетило присуство те тешке механизације.

Председник Градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић је у разговору са запосленима и руководством предузећа рекао да су радници вредни и имају знање, али да је увек недостајала техника како би се подигао квалитет комуналне хигијене.

Набавка нове опреме и механизације је важан корак у ревитализацији ЈКП као једног од важнијих система на територији општине Обреновац, рекао је члан Већа Градске општине Обреновац, Преедраг Јовановић.

– Наставићемо постепено да мењамо све оно што је дотрајало и чему је рок прошао са новим машинама. Циљ нам је да у 2019. години успемо да набавимо један нови смећар, било би идеално два, али један ће бити довољан што би Јавно комуналном предузећу дало могућност да прошири обухват одношења комуналног отпада на рубне делове општине. Све то је важно ради подизања квалитета живота и да коначно мештани престану да стварају дивље депоније и бацају смеће у реке – казао је Јовановић.