Представници Градске општине Обреновац и Града Београда обишли су домаћинства у месним заједницама Барич и Мала Моштаница, која су прикључена на мрежу гасовода. Увођењем гаса биће угашена индивидуална ложишта, што ће допринети чистијем ваздуху и здравијој животној средини.

Градски менаџер Мирослав Чучковић приликом обиласка домаћинстава која су прикључена на гасну дистрибутивну мрежу, нагласио је значај овог пројекта за заштиту животне средине.

Све је већи број грађана који исказују интересовање за добијање прикључка на гасну мрежу.

–Чињеница је да смо уложили додатне напоре, да спроведемо гасификацију у оне делове општине који нису покривени гасном мрежом, међутим то смо реализовали у сарадњи са Јавним предузећем ”Србијагас”. Сада је неопходно да мрежа добије употребну дозволу и да се створе услови да се домаћинства прикључују – рекао је председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић.

Он је поред пројекта гасификације подсетио на пројекат изградње Треће магистрале, као и пројекат одсумпоравања и нагласио њихов значај за унапређење и заштиту животне средине.

Члан Већа општине Обреновац Милорад Бођан овом приликом саопштио је, да су се појавили проблеми са ширењем гасне мреже на подручјима месних заједница Дражевац, Звечка и Велико Поље, међутим како истиче, у садарњи са ЈП ”Србијагас” ради се на решавању постојећих проблема, те је замолио грађане ових делова општине за стрпљење.

Надлежни позивају грађане да подносе захтеве за прикључивање домаћинстава на гасну дистрибутивну мрежу.