Данас је у Обреновцу одржана седница Скупштине Регионалног центра за управљање отпадом ”Еко Тамнава”. Реч је о великом пројекту који се односи на заштиту животне средине. Изградњом Регионалног центра за управљање отпадом, 15 градова и општина, међу којима је и градска општина Обреновац, решиће проблем неадекватног управљања отпадом.

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом почели су средином августа, а у овом центру биће третирано више од 250.000 тона отпада, што одговара количини отпада на годишњем нивоу у 15 градова и општина.

Председник Градске оппштине Обреновац Милош Станојевић нагласио је да ће се на територији општине Обреновац, реализацијом овог пројекта решити одлагагање комуналног отпада.

– Захваљујући овом пројекту, затворићемо и уредити нашу депонију Гребача, која нас је служила претходних година. Целокупни комунални отпад из Обреновца одвозићемо у Регионални центар за управљање отпадом. Реализцијом овог пројекта бринемо о животној средини, чувамо општину Обреновац и Србију за будуће генерације – рекао је Станојевић.

Кроз овај пројекат општина Обреновац добиће 6 камиона смећара, као и додатне канте за примарну селекцију отпада.

– Поред трансфер станице на депонији Гребача, имаћемо и рециклажно двориште у кругу Јавног комуналног предузећа ”Обреновац”, где ће наши суграђани моћи самостално да одложе отпад, чиме бисмо избегли формирање дивљих депонија – навео је Станојевић.