Одлуком Министра за људска и мањинска права и друштвени  дијалог, расписани су избори за чланове националних савета  националних мањина („Сл.гласник РС“ број 100/2022 од 05.09.2022.  године), избори су расписани за 13. новембар 2022. године.

Позивају се сви грађани са бирачким правом, припадници националних мањина, да на посебном обрасцу затраже упис у  посебан бирачки списак, односно да изврше исправке, измене  података, као и брисање из посебног бирачког списка.

Грађани општине Обреновац са бирачким правом, припадници  националних мањина, могу извршити увид у бирачки списак и  тражити промену у бирачком списку најкасније до 28. октобра 2022.  године до 24:00 часа, када се посебан бирачки списак националних  мањина закључује.

После закључивања посебног бирачког списка захтев за упис и  промене у бирачком списку подносе се надлежном Министарству  све до 72 часа пре избора.

Обавештење бирачима о данy и времену одржавања избора, са  бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа и бројем под  којим је уписан у извод из бирачког списка, биће достављено  најкасније пет дана пре дана одржавања избора.

Упис и промене у посебном бирачком списку могу се извршити у  Управи градске општине Обреновац, други спрат, канцеларија  бр.50, сваким радним даном у периоду од 8:00 до 15:00 часова.

Х-01 бр. 06-4/127 од 07.09.2022.

ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ
ИВАНА НИКОЛИЋ