У месној заједници Звечка спроведена је акција чишћења дивљих депонија. Градска оппштина Обреновац у сарадњи са Јавним комуналним предузећем континуирано врши уклањање неадекватно одлаганог комуналног отпада у циљу унапређења свеукупног живота грађана.

Иван  Стојић најавио је да ће у наредном периоду, дивља депонија на територији месне заједнице Звечка, бити у потпуности очишћења.

– Замолио бих грађане да користе сва права, кабаста субота прилика је да сваке прве суботе у месецу грађани одложе кабасти отпад, који ће Јавно комунално предузеће Обреновац са адресе грађана потпуно бесплатно однети.

Он је овом приликом посебно нагласио, да ће Савет за комунални ред у сарадњи са Комуналном милицијом и Комуналном инспекцијом радити на терену, тако да ће простор за овакве појаве, попут неадекватно одлаганог отпада, бити сведен на прихватљив минимун.

Из Савета месне заједнице Звечка наглашено је, да ће у овој месној заједници у наступајућем периоду акценат бити стављен на чишћење дивљих депонија , али поред тога, обављаће се радови на кошењу површина.