Фирме које се баве продајом соларних панела, могу се у наредном периоду, јавити на jавни позив Градске општине Обреновац, како би домаћинства која остваре право на суфинансирање, могла да набаве панеле од привредних субјеката.

Из Градске општине Обреновац наглашавају, да је у току јавни позив и овом приликом позивају привредне субјекте, да узму учешће у спровођењу мера енергетске санације.

– На овај јавни позив могу се јавити привредни субјекти, који врше испоруку и радове на уградњи материјала, уређаја и опреме – навела је начелница одељења за привреду и развој Маја Лалић.

Она је нагласила да је неопходно, да фирме које се јављају на јавни позив, испуњавају унапред одређене услове.

– Фирме морају бити регистроване у АПР-у, над њима не сме бити покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, морају имати све потребне атесте за материјале и производе, такође и запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике и на крају, морају дати 5 година гаранције на инвентер и 10 година на соларне панеле – објаснила је Лалић.

Документацију којом се привредни субјекти пријављују на јавни позив, може се преузети на сајту Градске општине Обреновац, а неопходну пријавну документацију потребно је доставити у запечаћеној коверти, са назнаком, не отварати, на писарници Градске општине Обреновац.

Јавни позив траје закључно са 27. децембром 2021. године.