Захтев за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП Топловод Обреновац са Одлуком Надзорног одбора и ценама услуга можете погледати овде.