Спроведена је још једна акција уклањања дивље депоније са територије општине Обреновац. Наиме, данас је након спроведеног поступка надлежне инспекције, уклоњена дивља депонија на простору месне заједнице Барич. Акцији су присуствовали представници Савета за комунални ред општине Обреновац, комунална инспекција и надлежне службе Јавног комуналног предузећа Обреновац.

Члан Већа општине Обреновац Иван Стојић овом приликом навео је да ће Савет за комунални ред наставити са свакодневним интервенцијама на терену, наиме он је истакао да ће у наредном периоду, као и до сада, на основу пријава грађана општине Обреновац, надлежне службе Јавног комуналног предузећа, Савет за комунални ред и надлежне инспекције, излазити на терен и спороводити акције уклањања дивљих депонија и увођења комуналног реда.

Светлана Перишић начелник одељења за инспекцијске послове општине Обреновац рекла је да се комунална инспекција непрекидно бави успостављањем конуналног реда на територији општине Обреновац.

– Од 17. новембра рад комуналне инспекције општине Обреновац углавном је био фокусиран на контролу спровођења мера по Уредбама које је донела Влада Републике Србије, а које се односе на заштиту становништва од заразних болести. Међутим, ми свакако нећемо одустати од нашег примарног задатка, а то је очување комуналног реда, чиме се бавимо све време – навела је Перишић.

Она је овом приликом истакла да ће сви трошкови уклањања дивље депоније са просотра Барича, бити наплаћени починиоцу, будући да је поступак покренут, принудно извршење је у току, те се очекује да по окончању процедуре, сви настали трошкови буду наплаћени преко правобранилаштва општине Обреновац.